14 Şubat 2009 Cumartesi

TIP BİLİMİNİN TRANSEKSÜELLİĞE BAKIŞ AÇISINA BİR ELEŞTİRİ

Transseksüellik, psikiyatrik literatürde, cinsel kimlik bozuklukları (gen-der identity disorders) veya psiko-seksüel bozukluklar (psycho-sexual disorders) adı altında incelenen psikiyatrik vakalar arasında sayılmıştır. Transseksüellik; ergenliğe ulaşmış bir kimsenin, belirlenen cinsiyeti ile ilgili olarak ısrarlı rahatsızlığı ve uygunsuzluğu duygusudur.